ecocheck

עומדים בדרישות נוהל
AC01 של משרד הבריאות?

בדיקה ואישור עמידה בתנאים עבור בתי חולים, חדרי ניתוח ומרפאות

עומדים בדרישות נוהל AC01 של משרד הבריאות?

בדיקה ואישור עמידה בתנאים עבור בתי חולים, חדרי ניתוח ומרפאות

עוזרים לכם לשמור על בריאות הציבור

בשנת 2006 פרסם משרד הבריאות לראשונה נוהל חדש – נוהל AC01 אשר הגדיר את דרישות אספקת האוויר, החלפות אוויר ורמת הנקיון הנדרשת בכל חלל רפואי במדינה (מרפאות, בתי חולים, חדרי ניתוחים ועוד). 

עמידה בנוהל זה הכרחית עבור בריאות העובדים והמטופלים המגיעים כדי לקבל טיפול רפואי ולעיתים נמצאים במצב בריאותי רעוע ועם מערכת חיסונית פגיעה מאוד. מעבר לכך, עמידה בדרישות הנוהל מחויבת על ידי משרד הבריאות בכדי לחדש את הרישיון של המוסד הרפואי. 

מלווים אתכם בכל שלב

בדיקות חדרי הטיפולים לעמידה בתקנים

חדרי הטיפולים הם המקום הרגיש ביותר בכל מרפאה ובית חולים. לכן, חשוב לבדוק ולנתח את  איכות האוויר, הטמפרטורה בחלל, מקורות זיהום אפשריים והמכשור הקיים בחללים אלו. בדיקה וזיהוי מוקדם של מקורות זיהומיים או פוגעניים יכול להקל על סימפטומים של מטופלים ולהגן על בריאות הציבור בצורה המיטיבה ביותר.

עמידה בדרישות נוהל AC01

נוהל זה הוגדר ע"י משרד הבריאות ומחייב את מוסדות הרפואה הציבוריים והפרטיים במדינה לבדוק ולעמוד בדרישות שונות.

בדיקת ניקיון ואוורור של חדרי הטיפולים

מידע נוסף על הסכנות ודרכי ההתמודדות
עם סביבה בריאה במערכת הבריאות

מידע נוסף על הסכנות ודרכי ההתמודדות עם סביבה בריאה במערכת הבריאות

בריאות העובדים חשובה לכם?

לבדיקת איכות הסביבה המשרדית: