ecocheck

בדיקת רעש, מדידת רעש, ביצוע מיפוי והערכת חשיפה לרעש מזיק

בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בתביעות עובדים בגין ירידה בשמיעה כתוצאה מחשיפה תעסוקתית. בדיקת רעש ופעולות למניעת רעש יכולים להקטין את כמות וסוג הרעש.

לשם מה עלינו לבצע בדיקת רעש מזיק?

רעש מזיק הוא מקור משמעותי ללחץ ומהווה איום ממשי על בריאות העובדים.

עפ"י חוק,

 • נדרש המעסיק לבצע בדיקת רעש במקום העבודה,
 • להפחית את מפלס הרעש באמצעים הנדסיים,
 • להפחית את משך השהייה של העובדים בסביבת רעש מזיק
 • לוודא שרמות החשיפה נמוכות מהערכים המותרים בחוק. 
בדיקת רעש

מי מוסמך לבצע מיפוי והערכת חשיפה לרעש?

עפ"י החוק, מיפוי והערכת חשיפה תעסוקתית לרעש מזיק, יבוצע אך ורק ע"י בודק מוסמך ע"י מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד התמ"ת, המועסק במעבדה מוסמכת ע"פ תקן ISO17025 לביצוע בדיקות רעש במקומות עבודה.

כיצד מתבצע מיפוי והערכת חשיפה לרעש?

מיפוי והערכת חשיפה לרעש מתבצע ע"פ נוהל ביצוע בדיקה סביבתית תעסוקתית לרעש.

הבדיקות מבוצעות באמצעות

 • מיפוי מרחב העבודה (לרבות עמדות עבודה, מכונות או ציוד),
 • סימון אזורי עבודה רועשים
 • בדיקות אישיות של עובדים באמצעות ציוד דוזימטריה מתקדם.
 

על פי המיפוי ותוצאות המדידות האישיות, קובע מומחה אקו צ'ק,

 • מיהם העובדים החשופים לרעש מזיק,
 • אילו פעולות יש לבצע על מנת להקטין את רמות החשיפה ואת הסיכון לעובדים.
 

כמו כן, הבודק

 • ממליץ על האמצעים הטכניים וההנדסיים המתאימים להפחתת רמת הרעש,
 • מנחה את המעסיק בהדרכת העובדים
 • ממליץ על סוגי אמצעי ההגנה המתאימים, שאותם חובה לספק לעובדים.
 
נכתב על ידי
Picture of ערן בן קנז, מנכ"ל
ערן בן קנז, מנכ"ל

מייסד החברה. מומחה לבדיקות סביבת העבודה.
בעל תואר שני בבריאות הציבור Master Public Health- MPH עם התמחות בבריאות סביבתית.
ניסיון של מעל 15 שנה באיתור וזיהוי גורמי זיהום סביבתיים והערכת השפעתם על השוהים בסביבה.

ערן בן קנז פרטים נוספים

בריאות העובדים חשובה לכם?

לבדיקת איכות הסביבה המשרדית: