ניטור סביבתי תעסוקתי. טיפול מדויק וממוקד. חוסך כסף+זמן במעקב

ניטור סביבתי תעסוקתי מתבצע לפי סקר מקדים הכולל בדיקות חשיפה לחומרים מסוכנים, רעש מזיק, קרינה אולטרה-סגולה, עומסי חום, גורמים ביולוגיים, ננו-טכנולוגיה ומפגעים סביבתיים.

במסגרת גיהות תעסוקתית מתבצע סקר מקדים ולאחריו הניטור הסביבתי ובו –

 • נבדקים ונמדדים מכלול החומרים אליהם נחשפים העובדים,
 • מזוהות חשיפות חריגות לגורמים מסוכנים
 • נקבע סוג הטיפול שיש לבצע במקום העבודה במסגרת גהות תעסוקתית.

מי מוסמך לבצע ניטור סביבתי?

עפ”י החוק, הניטור הסביבתי יבוצע אך ורק ע”י בודק מעבדה מוסמך ע”י מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית של משרד העבודה.

ניטור סביבתי עם בודק מוסמך של אקו צ’ק –

 • מאפשרים טיפול מדויק וממוקד במזהמים השונים,
 • חוסכים זמן וכסף בתהליך הטיפול והמעקב הנדרשים.

כיצד מתבצע?

 • איסוף דגימות אוויר ומשטחים באמצעות הציוד והמכשור המתקדמים ביותר בעולם כיום.
 • ביצוע אנליזה לכל דגימה.
 • ניתוח נתונים וכתיבת דוח הערכת סיכונים ופעולות מתקנות.

תהליך זה הינו חשוב ומרכזי בשמירה על בריאות של העובדים ובעמידה בדרישת החוק.

הלחמה של מעגל אלקטרוני בתעשיית האלקטרוניקה

במעבדת אקו צ’ק,

 • ניסיון וידע רב שנצבר לאורך שנים.
 • מתאימים את שיטות המדידה והיקפה לתהליכי העבודה בפועל ביום הדיגום.
 • מאפיינים את סביבת העבודה באופן אמין ומדויק ביותר.

מומחי אקו צ’ק מבצעים מאות מדידות סביבתיות תעסוקתיות במפעלים רבים מתחומי תעשייה מגוונים לרבות

 • תעשיית האלקטרוניקה,
 • תעשיית השיש,
 • תעשיית הדפוס,
 • תעשיית המוליכים למחצה,
 • מפעלי אפיה וקמח,
 • מכוני תערובת,
 • מדגרות,
 • תעשיית עץ ומוצריו ועוד.

מפעל מזהם שצריך ניטור סביבתי תעסוקתי

לשם מה לבצע?

עפ”י חוק, נדרש המעסיק

 • לנטר גורמים מזיקים הקיימים במקום העבודה,
 • להפחית את החשיפה של עובדים אליהם,
 • ולוודא שרמות החשיפה נמוכות מהערכים המותרים בחוק.

רמות חריגות של חשיפה למזהמים, פוגעות בבריאות העובדים, בתפוקתם, מגבירות את שיעורי ההיעדרות מהעבודה וחושפות את המעסיק לתביעות משפטיות.

 • במקרה בו תובע עובד או עובד לשעבר בגין מחלת מקצוע- 
 • האחריות המשפטית הינה פלילית ואישית ואינה מוגנת תחת החברה כישות נפרדת. 
 • במקרים אלה קבע בית המשפט שנושאי התפקידים בחברה, 
 • אחראים אישית לנזקים אלה, ושכך- התביעות הן אישיות.

גורמי הסיכון אותם פוגשים מומחי אקוצ’ק בזמן בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במפעלים כוללים בין השאר ניטור סביבתי של

 • חומרים מסוכנים,
 • רעש מזיק,
 • קרינה אולטרה-סגולה (UV),
 • עומסי חום,
 • גורמים ביולוגיים,
 • ננו-טכנולוגיה
 • ומפגעים סביבתיים כגון אסבסט וקרינה אלקטרומגנטית.

עמידה בדרישות החוק, ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות עם בדיקות הניטור הסביבתי תעסוקתי ויישום ההמלצות מגן על המנהל מפני חבות אישית בתביעות עתידיות.

טיפול בחומרים מסוכנים בתוך מכלים

תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של העובדים בגורמים מזיקים), תשע"א- 2011

תקנות בדבר ניטור סביבתי וביולוגי משנת 2011, מחליפות את – תקנות אירגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטורביולוגי של העובדים בגורמים מזיקים) התשנ”א – 1990 של משרד העבודה. 

הגדרות

בתקנות הבטיחות בעבודה של העובדים, של משרד העבודה, מחויב המעביד לבצע סקר מקדים לצורך קביעת תוכנית ניטור סביבתי תעסוקתי. בסקר מקדים בודק מוסמך בודק חשיפת עובדים לגורמים מזיקים, העלולים לפגוע בבריאות העובדים. המידע נאסף ומתועד.

כך נאמר בתקנות של העובדים על – סקר מקדים – “סקר שיטתי הנערך במקום העבודה לצורך זיהוי, הערכה ותיעוד של גורמים מזיקים, הכולל אפיון של סביבת העבודה ומתבצע באמצעות תצפיות ואיסוף מידע איכותי וכמותי בעמדות עבודה ובחללי עבודה, וממצאיו משמשים בסיס לקביעת היקף הניטור הסביבתי-תעסוקתי”.

התקנות מגדירות – בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לגורמים מזיקים – “פעולות המבוצעות בידי בודק מעבדה מוסמך, לשם מדידת רמת החשיפה המשוקללת, רמת החשיפה לזמן קצר ותקרת החשיפה במקום העבודה, וכוללות סקר מקדים מעודכן וניטור סביבתי של גורמים מזיקים שנערך בהתאם לממצאיו”. ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על בסיס סקר מקדים נותן ביטחון לעובדים ולמעביד. 

הורדת הסיכון

בתקנות מודגשת הדרישה להורדת הסיכון לחשיפה לגורמים מזיקים בסביבת העבודה.

יש דרישות למעביד כיצד לפעול, כיצד לבצע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ויש דרישה להפחתת הסיכון לכל הגורמים המזיקים – “גורמים כימיים ופיסיקליים מזיקים, הנמצאים במקום העבודה, ואשר העובדים עלולים להיחשף אליהם בזמן העבודה והם רשומים בספר בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה.”

המעביד חייב לפעול “להורדת הסיכון לחשיפה לגורם זה ככל האפשר, לרבות נקיטת אמצעים אלה, לפי הוראות כל דין וכללי המקצוע:

 • יתקין ויקיים אמצעי אוורור, יניקה, ניקוז ופליטה מתאימים ויעילים, או כל שיטה אחרת להורדת ריכוז הגורם המזיק, ובצורה שלא תזיק לבריאות עובד או לבריאות הציבור;
 • יתקין, ככל הנדרש על פי כללי המקצוע, מנדפים מתאימים ויעילים שבהם יתבצעו פעולות בגורם מזיק ויתחזקם כראוי;
 • ידאג לאיסוף וסילוק מיידי של פסולת המכילה גורם מזיק מתחנות העבודה, באופן שלא יגרום למטרד או לנזק לבריאות העובד;
 • ידאג לכך שכל עובד בגורם מזיק ישתמש בבגדי עבודה מתאימים להגנה מפני חשיפה;
 • יקבע מקומות מיוחדים לאכילה ולשתייה, לעישון ולמנוחת העובדים;
 • ידאג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, כולל דרכי מילוט, חילוץ ופינוי של עובדים, וככל הנדרש על פי כללי המקצוע, מקלחות לשטיפת הגוף והעיניים;”
נכתב על ידי -
ערן בן קנז, מנכ"ל
ערן בן קנז, מנכ"ל

מייסד החברה. מומחה לבדיקות סביבת העבודה.
בעל תואר שני בבריאות הציבור Master Public Health- MPH עם התמחות בבריאות סביבתית.
ניסיון של מעל 15 שנה באיתור וזיהוי גורמי זיהום סביבתיים והערכת השפעתם על השוהים בסביבה.

ערן בן קנז פרטים נוספים

לייעוץ סביבתי

תגובת ערן בן קנז, מנכ”ל אקו צ’ק, לפרטים שנשלחו תינתן עד יום עבודה עוקב.

ערן בן קנז
גיהות תעסוקתית חיזוי והערכה בריאותית. תהליכים להקטנת סיכונים
סקר מקדים לבחינת תהליכים וחומרים במפעל. האם יש סיכון לעובד?
Call Now Button