בדיקת מנדפים עם דוח מסודר, תיאור הבדיקות, התוצאות והמסקנות

מהו מנדף כימי ומהן דרישות בדיקת מנדפים?

מנדף כימי הינו תא עבודה המתוכנן להגן על המשתמש מחשיפה לחומרים כימיים מסוכנים. מטרת בדיקת מנדפים היא לוודא כי ביצועיו מתאימים לתקן הישראלי ושהוא מספק הגנה קבילה לעובדים. המנדפים הכימיים נבדקים על פי הנחיות התקן הישראלי 1839.

יש לבצע את הבדיקה בתדירות שנתית ומומלץ לבצע בדיקות אחת לחצי שנה.

הבדיקה כוללת הפקת דו”ח מסודר המכיל את תיאור הבדיקות שבוצעו, התוצאות שנמדדו, מסקנות ותעודות כיול המכשירים בהם השתמשו לבצוע הבדיקה.

בדיקת מנדפים

בדיקת מנדפים – מהן דרישות החוק?

1. בהתאם לתקנה 4 (10) שבתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס”א – 2001, בה נאמר:

“יתקין ויקיים מנדפים ביולוגיים וכימיים טובים ויעילים המתאימים לעבודה עם הגורמים המסוכנים המצויים בשימוש המעבדה, וידאג לבדיקת המנדפים אחת לשנה לפחות, בידי טכנאי המתמחה בבדיקת מנדפים;”

2. בנוסף לכך קיימת התייחסות לבדיקות תקופתיות, ולבודק מנדפים ביחס למנדף שבמעבדה, בתקן הישראלי, ת”י 1839 – בטיחות במעבדות – מנדפים. תקן זה למעט השינויים והתוספות המציינים בו זהה לתקן האוסטרלי AS 2243.8-1992.

תקן 1839 פרק 2 – סוגים ורכיבים, פרק 3 זרימת אויר פליטת עשן ופיזורו, פרק 5 תחזוקה ובדיקה, קובע מהם הדרישות לבדיקת מנדפים, והדרישות הינן:

א. כיווני זרימה של האוויר במנדף ומחוצה לו.

ב. מהירות אוויר וספיקת אוויר של המנדף

ג. עוצמת אור על שולחן עבודה בתוך המנדף.

ד. עוצמת הרעש של המנדף.

(לצורך בדיקת עוצמת הרעש של המנדף נדרשת מעבדה מאושרת ע”י מנהל הבטיחות והבריאות ושימוש בציוד מדידת רעש תקין ומכויל)

עבודה בתוך מנדף

בדיקות תקופתיות ותחזוקה של מנדפים

למעבדות אקו צ’ק בודקים מוסמכים אשר סיימו בהצלחה קורס לבדיקת מנדפים מטעם המוסד לבטיחות וגהות וכן את כל הציוד מתאים על מנת לבצע את הבדיקות ולאשר תקינות של המנדפים אצלכם.

הבדיקה מבוצעת בעזרת מד מהירות (אנמומטר) ותבוצע בשני מצבים: כאשר חלון המנדף פתוח ובפתיחה מקסימלית של החלון.

תוצאות הבדיקות מושוות למקובל ע”פ תקן ישראלי 1839 והמלצות ניתנות בהתאם.

בסיום הבדיקה, כל מנדף אשר קיבל אישור תקינות יסומן במדבקה חזותית המתעדת את תקינותו.

בדיקה והתאמה של אמצעי יניקה מקומיים

למעבדת אקוצ’ק ציוד וידע רב בייעוץ והתאמה של מערכות יניקה מגוונות לצרכים שונים כגון חופות יניקה, חריצי יניקה, יניקת אמבטים כימיים, ניקוי בריסוס חול וחציבה.

הידע הרב שנצטבר במעבדה משרת את לקוחותיה בייעול מערכות היניקה הקיימות ותכנון מערכות עתידיות. כל זאת על מנת להרחיק ולסלק גורמי סיכון ופסולת מאזור עבודתם של עובדים ובכך לשמור על בריאותם.

נכתב על ידי -

ערן בן קנז, מנכ"ל

ערן בן קנז, מנכ"ל

מייסד החברה. מומחה לבדיקות סביבת העבודה.
בעל תואר שני בבריאות הציבור Master Public Health- MPH עם התמחות בבריאות סביבתית.
ניסיון של מעל 15 שנה באיתור וזיהוי גורמי זיהום סביבתיים והערכת השפעתם על השוהים בסביבה.

ערן בן קנז פרטים נוספים

לייעוץ סביבתי

תגובת ערן בן קנז, מנכ”ל אקו צ’ק, לפרטים שנשלחו תינתן עד יום עבודה עוקב.

ערן בן קנז

גיהות תעסוקתית חיזוי והערכה בריאותית. תהליכים להקטנת סיכונים

חברת אקוצק מבצעת סקר מקדים, שבו בוחנים תהליכים וחומרים במפעל ומגיעים לסיכונים שיש בו. מישמת תהליכים להקטנה סיכון, משתתפת בוועדות הבטיחות. חוות דעת משפטית

סקר מקדים לבחינת תהליכים וחומרים במפעל. האם יש סיכון לעובד?

הבודק המוסמך מסייר, בליווי נציג המפעל ומבצע תצפיות, אוסף מידע כמותי ואיכותי. בסיום הסקירה ניתנות המלצות איכותיות לשיפור תנאי העבודה, צמצום רמת הסיכונים

ניטור סביבתי תעסוקתי. זיהוי חשיפות חריגות. קביעת סוג הטיפול

עפ"י חוק, נדרש המעסיק לנטר את הגורמים המזיקים הקיימים במקום העבודה, להפחית את חשיפת העובדים אליהם ולוודא שרמות החשיפה נמוכות מהערכים המותרים בחוק.

גז רעיל. בדיקה וניטור. אנטימון, אדי ריתוך, מנגן, ממיס, בנזין.

חברת אקו צ'ק, מזהה את החומרים במפעל, מתעדת אותם ואת התהליך בו משתמשים בהם, מבצעת הערכת סיכונים - ממליצה על דרכי פעולה להפחת החשיפה ומיידעת את המעסיק

בדיקת חשיפה לגזי הרדמה. זיהוי וניטור גזי הרדמה בחדרי ניתוח

רופאי שיניים, חולים, מרדימים, מנתחים ואנשי צוות רפואי העובדים בחדרי ניתוח, נחשפים לגזי הרדמה מסוגים שונים. יש למדוד ולנטר את חומרי ההרדמה בחללים אלה.

בדיקת גז ראדון. בניית מערכות לפינוי ראדון. בדיקות תקופתיות

בדיקת גז ראדון נעשית באמצעות גלאי קרינה הפועלים בטווח של בין מספר ימים עד שנה. במרתפים, מקלטים וחדרים. בסיום מונפק דו"ח הכולל אפשרויות לצמצום רמת הראדון.

התאמה של מסכות מגן נשימתיות. הערכת סביבה וסיכונים נשימתיים

הערכת סביבת העבודה וגורמי הסיכון, בחירת ציוד הגנה מתאים (נשמיות, מסכות חצי פנים, מסכות מלאות ועוד), התאמת הציוד לעובדים, בדיקות התאמה כמותיות
Call Now Button