ecocheck

סקר מקדים, סקר מכין, לבחינת תהליכים וחומרים. יש סיכון לעובד?

סקר מקדים או במילים אחרות סקר מכין, הנו חלק מגיהות תעסוקתית ובו מבצעים הערכת סיכונים גהותית (בריאותית) בה אנו בוחנים תהליכים וחומרים במפעל, ומעריכים היכן – באילו מהתהליכים יתכן סיכון מיוחד לעובד.

נגן וידאו אודות סקר מקדים

תוכן עניינים

סקר מקדים לבריאות תעסוקתית

במהלך סקר מקדים / סקר מכין אנו מכירים את מקום העבודה שבו מתכוונים לבצע ניטור סביבתי תעסוקתי,  על המשתנים שבו, והוא מהווה את השלב הראשון בתכנון ניטור סביבתי. לפי התקנות חובה לבצע סקר מקדים מעודכן לפני ניטור סביבתי.

סקר מקדים הינו חלק נכבד בתכנית הבטיחות אותה נדרש כל מפעל להכין לפי תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011 וחלק מביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות הנדרשות על ידי משרד העבודה והרווחה.

לשם מה עלינו לבצע סקר מקדים (סקר מכין)?

ביצוע סקר מקדים ע"י בודק מעבדתי מוסמך הינו חובה עפ"י תקנות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סקר מקדים הוא שלב הכרחי בביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ומאפשר לקבוע כמה זמן יימשך ניטור סביבתי ומה יהיה היקפו.

אין לבצע ניטור סביבתי ללא ביצוע סקר מקדים לפניו. לפני כל ביצוע של ניטור סביבתי יש לבדוק עד כמה מעודכן הסקר המקדים שנעשה לפניו.

סקר הינו הכרחי ע"מ להבטיח את בריאות העובדים ומעניק למעסיק את הביטחון שהוא עומד בדרישות החוק. הסקר מתבצע במסגרת גיהות תעסוקתית לחברה והוא השלב הראשון של בדיקות סביבתיות תעסוקתיות.

מי מוסמך לבצע סקר?

עפ"י החוק, הסקר המקדים יבוצע אך ורק ע"י בודק סביבתי מוסמך ע"י מנהל הבטיחות בעבודה – גיהות תעסוקתית במשרד העבודה.

ביצוע הסקר המקדים ע"י מומחי אקו צ'ק ובניית תכנית ניטור סביבתי מתאימה מאפשרים טיפול מדוייק וממוקד החוסך זמן וכסף בתהליך הניטור הנדרש. זהו סקר שיטתי הנערך במקום העבודה עם תיעוד של גורמים מזיקים. 

כיצד מתבצע סקר מקדים?

הסקר המקדים מתבצע בצורה שיטתית (WALKTHROUGH) במקום העבודה על מנת ללמוד ולהכיר תהליכים טכנולוגיים ותהליכי עבודה, להכיר את סביבת העבודה ולזהות חשיפה בגורמים מזיקים המהווים סיכון לבריאות העובדים. ממצאי הסקר קובעים גם את היקף הניטור הסביבתי המתבצע אחרי הסקר המקדים.

שלבי הסקר

1. סיור

הבודק המוסמך מסייר

2. חיפוש

מחפש חשיפה של גורמים מזיקים

3. ליווי

לבודק מתלווה נציג המפעל. הם מבצעים תצפיות.

4. איסוף

הבודק אוסף מידע כמותי ואיכותי בעמדות ובחללי עבודה

5. דו שיח

הבודק משוחח עם מנהלים ועובדים

6. היסטוריה

הבודק סוקר בדיקות סביבתיות תעסוקתיות וניטורים קודמים מומחי מעבדת אקו צ'ק

סוקרים במהלך סקר מקדים, גורמים מזיקים בעבודה ובסביבתה, חוקרים תהליכי עבודה בהם קיים פוטנציאל חשיפה בגורמים מזיקים
מתעדים את החומרים שבשימוש, מתעדים אמצעי מיגון אישי ופרמטרים רבים נוספים.

מומחי מעבדת אקו צ'ק

 • סוקרים במהלך סקר מקדים, גורמים מזיקים בעבודה ובסביבתה,
 • חוקרים תהליכי עבודה בהם קיים פוטנציאל חשיפה בגורמים מזיקים
 • מתעדים את החומרים שבשימוש,
 • מתעדים אמצעי מיגון אישי ופרמטרים רבים נוספים.
בודק ומנהל בסקר מקדים

איזה מידע נאסף ומתועד בסקר?

המידע הנאסף ומתועד בזמן סקר ולקראת ניטור סביבתי, לפי תקנות הבטיחות בעבודה, משנת 2011, כחלק של גיהות תעסוקתית, ושל בדיקות סביבתיות תעסוקתיות צריך לכלול נתונים לגבי:

 • על העבודה וסביבתה – הכרת סביבת העבודה, חללי העבודה או החדרים, תנאי האקלים והמיקרואקלים, חשיפה לגורם מזיק ממקורות בסביבה הקרובה, חשיפה לגורם מזיק תוך כדי שינוע, אחסון, ניקוי, שטיפה, תחזוקה.
 • תהליכים – תרשים זרימה, מיקום הגורמים המזיקים בזמן ביצוע, מיקום הגורמים המזיקים במפעל בתחילת התהליכים ובסיומם, אופן ההפעלה – אוטומטי או ידני או אוטומטי למחצה, כמה זמן לוקחים התהליכים, הטמפרטורה בזמן ביצוע התהליכים ועוד…
 • חומרים בשימוש – רמת החשיפה לחומרי בסיס וחומרים נלווים, לתוצרי ביניים, תוצרי לוואי, מוצרים סופיים.
 • תדירות שימוש 
 • אמצעי מיגון אישי – נשימה, שמיעה, כל הגוף.
 • אוורור ויניקות
 • רמת החשיפה העורית
 • גורמי חשיפה ביולוגיים, כימיים ופיסיקלים
 • צורת העבודה של העובדים – חלקוה לקבוצות, משמרות, גהות אישית

בסיום הסקירה

 • ניתנות המלצות איכותיות
 • לשיפור תנאי העבודה,
 • צמצום רמת החשיפה והסיכונים הגהותיים
 • מוצעות דרכי פעולה מגוונות
 • היקף הניטור הסביבתי הנדרש

תוקף הסקר הוא לשנתיים, בתנאי שלא נעשו שינויים גדולים במפעל.

משרד העבודה והרווחה הוציא 2 מסמכים מנחים בנושא –

נוהל הסקר לצורך קביעת תכנית ניטור סביבתי
פרוטוקול דווח הסקר

שאלות נפוצות - סקר מקדים

ביצוע סקר מקדים ע”י בודק מעבדתי מוסמך הינו חובה עפ”י תקנות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומאפשר לקבוע את היקף הניטור הסביבתי הנדרש.

אין לבצע ניטור סביבתי תעסוקתי ללא ביצוע סקר מקדים לפניו. לפני כל ביצוע של ניטור סביבתי יש לבדוק עד כמה מעודכן הסקר שנעשה לפניו.

הסקר הינו הכרחי ע”מ להבטיח את בריאות העובדים ומעניק למעסיק את הביטחון שהוא עומד בדרישות החוק.

עפ”י החוק, סקר מקדים יבוצע אך ורק ע”י בודק סביבתי מוסמך ע”י מנהל הבטיחות והגהות התעסוקתית במשרד העבודה. ביצוע הסקר ע”י מומחי אקו צ'ק ובניית תכנית ניטור סביבתי מתאימה מאפשרים טיפול מדוייק וממוקד החוסך זמן וכסף בתהליך הניטור הנדרש.

הסקר המקדים מתבצע בצורה שיטתית (WALKTHROUGH) ובו הבודק המוסמך מסייר, בליווי נציג המפעל ומבצע תצפיות, אוסף מידע כמותי ואיכותי בעמדות ובחללי עבודה, משוחח עם מנהלים ועובדים סוקר בדיקות וניטורים קודמים.

נכתב על ידי –

Picture of ערן בן קנז, מנכ"ל
ערן בן קנז, מנכ"ל

מייסד החברה. מומחה לבדיקות סביבת העבודה.
בעל תואר שני בבריאות הציבור Master Public Health- MPH עם התמחות בבריאות סביבתית.
ניסיון של מעל 15 שנה באיתור וזיהוי גורמי זיהום סביבתיים והערכת השפעתם על השוהים בסביבה.

ערן בן קנז פרטים נוספים

בריאות העובדים חשובה לכם?

לבדיקת איכות הסביבה המשרדית: