ecocheck

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות. סקר מקדים, ניטור סביבתי תעסוקתי

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות מבוצעות עם בודק מוסמך של חברת אקו צ'ק. הבדיקות מודדות ומנטרות את הסיכון של גורמים מזיקים לעובדים ומאפשרות עבודה ללא סיכון בריאותי.

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות עם אקו צ'ק

גהות תעסוקתית עוסקת בחיזוי, הכרה, הערכה ובקרה של גורמי סיכון שמקורם בסביבת העבודה והם עלולים לגרום לפגיעה (נזק, ליקוי, תחלואה) בשלמות הפיסית והנפשית של העובד וברווחתו (well being).

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות הינו שם כולל לתהליכים שמטרתם איתור גורמי סיכון, הערכה של חשיפות כרוניות במקום העבודה ומניעת מחלות מקצוע.

תהליך ההכרה מתבצע באמצעות סקר מקדים בו מתבצע ניתוח תהליכי עבודה, סביבת העבודה ופעילות העובד, זיהוי מקורות וגורמי החשיפה והכרת האינטראקציה בין העובד לבין גורמי הסיכון לאחר הסקר מתבצעות מדידות סביבתיות תעסוקתיות לצורך הערכה איכותנית וכמותית של החשיפה התעסוקתית.

אחד האמצעים הבולטים ביותר להערכה כמותית של חשיפה הוא הניטור הסביבתי. גהות מתמקדת בניטור (monitoring) המודד רמות חשיפה של עובדים לגורמים כימיים, פיסיקליים וביולוגיים.

ניטור של חלק מהגורמים הכימיים והפיסיקליים מעוגן בתחיקת הבטיחות והגהות באמצעות תקנות. התוצאות מרוכזות במשרד התמ"ת.

מטרת הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות לקבל נתונים ולהמליץ על בקרה ומניעה. דוח הבדיקות כולל המלצת הגיהותן על ישום אמצעי בקרה ומניעה מתאימים, ובדיקת האפקטיביות של אמצעי הבקרה.

אנשים עם סרבל ומסכות

ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

לפי התקנות של משרד העבודה והרווחה, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות כוללות 5 שלבים –

סקר מקדים

בסקר מקדים בודק מוסמך של אקו צ'ק מסייר במפעל עם נציג המפעל. בסקר –

 • מזהים גורמים מזיקים,
 • אוספים מידע מעמדות העבודה,
 • משוחחים עם מנהלים,
 • מבצעים תצפיות,
 • סוקרים בדיקות סביבתיות תעסוקתיות קודמות
 
למעשה בסקר מקדים אנו עושים היכרות עם המפעל, מקום העבודה, עם המנהלים והעובדים ומקבלים תמונה מלאה על המתרחש במפעל.

תוכנית ניטור סביבתי תעסוקתי

הסקר המקדים עוזר לקבוע את תוכנית הניטור הסביבתי תעסוקתי. 

תכנית לביצוע ניטור כוללת – 

 • תכנון מספר הדגימות,
 • עמדות העבודה,
 • משכי הדגימות,
 • אמצעי דיגום ועוד

ביצוע ניטור סביבתי תעסוקתי בהתאם לתוכנית

במסגרת ניטור סביבתי תעסוקתי –

 • נמדדים החומרים המזיקים במפעל,
 • מצוינות חריגות מעל הרמה המותרת על פי חוק,
 • קובעים באיזה גורמים מזיקים יש לטפל ואיך.
 

חברת אקו צ'ק מבצעת איסוף דגימות עם ציוד ומכשור מתקדמים. 

הסקת מסקנות

חברת אקו צ'ק מבצעת אנליזה לכל דגימה.

אקו צ'ק מנתחת את הנתונים וכותבת דוח הערכת סיכונים.

אם בתוצאות יש חשיפת העובדים לגורמים מסוכנים, הנסיבות נחקרות וננקטים אמצעים להורדת מיידית של רמת החשיפה.

ניטור חוזר

במידה והיו חריגות וחשיפה של עובדים לגורמים מזהמים מסכנים, יש להוריד את רמת החשיפה ולבצע המשך של הניטור.

חצר עם חומר ביולוגי

לבחור באקו צ'ק

אקו צ’ק עוסקת בייעוץ סביבתי תעסוקתי והיא מובילה את התחום בישראל. שירותי החברה מותאמים לצרכי המפעלים ולדרישות הרגולטוריות.

אקו צ’ק מוסמכת ע”י מנהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה וע”י הרשות להסמכת מעבדות ע”פ תקן ISO17025:2005 לביצוע סקרים גהותיים, סקרי סיכונים, ניטור גורמים כימיים ורעש בעמדות עבודה ובסביבה.

מעבדת אקו צ’ק,

 • יש ניסיון וידע רב לאורך של מעל 30 שנות ותק.
 • מתאימה את שיטות העבודה שלה למפעל.
 • יודעת לאפיין את סביבת העבודה. 

נכתב על ידי –
ערן בן קנז, מנכ"ל
ערן בן קנז, מנכ"ל

מייסד החברה. מומחה לבדיקות סביבת העבודה.
בעל תואר שני בבריאות הציבור Master Public Health- MPH עם התמחות בבריאות סביבתית.
ניסיון של מעל 15 שנה באיתור וזיהוי גורמי זיהום סביבתיים והערכת השפעתם על השוהים בסביבה.

ערן בן קנז פרטים נוספים

בריאות העובדים חשובה לכם?

לבדיקת איכות הסביבה המשרדית: