ecocheck

בדיקת קרינת UV. המלצות להנחתת רמת הקרינה בסביבת העבודה

קרינה אולטרה-סגולה ( UV ) הינה גורם ידוע לסרטן העור, הזדקנות העור, נזק לעין, והשפעה אפשרית על המערכת החיסונית. חברת אקו צ'ק מבצעת בדיקת קרינת UV.

בדיקת קרינת UV

בדיקת קרינת UV עם חברת אקו צ'ק

חברת אקו צ'ק מבצעת בדיקת קרינת UV

  • מומחי אקוצ'ק משתמשים במכשירי מדידה רדיומטרים יעודיים לקרינת UV
  • מכשירי המדידה מצויידים בגלאים בעלי תגובה מכוילת  – כך ניתן לדעת אם רמת הקרינה מסוכנת וכן מהי רמת ההנחתה הנדרשת.
  • מומחי אקוצ'ק ימליצו על השיטה המתאימה להנחתת רמת הקרינה, במידה ורמת קרינת ה UV גבוהה ומסוכנת.
  • ההנחתה תתבצע בהתאם לסביבת העבודה ולרמת הקרינה, שימוש במשקפי מגן מתאימים, ביגוד ייעודי, מסכות, מנחתים ומסנני קרינה.

קרינת UV מהווה סיכון בריאותי במרחב העבודה

מקור עיקרי לקרינת UV הינה השמש, אך גם אנשים אחרים עשויים להיות חשופים לקרינת UV בעבודה ממקורות לא סולאריים כגון ריתוך, הכנת צבעים, דיו וכו, חיטוי של ציוד בבתי חולים ומעבדות. ביחס למקורות לא סולאריים של קרינת UV, תכנון של אמצעי בקרה הנדסית טוב וציוד מגן אישי מתאים יכולים לצמצם את הסיכונים למינימום.

כמו כן- חשוב לבצע בדיקה תקופתית שתבוצע ע"י מעבדה מוסמכת על מנת להעריך את רמות החשיפה ולקבל המלצות מתאימות למיגון.

סיכוני בריאות המשויכים לקרינה אולטרה סגולית UV בעבודה

לחשיפה לרמות גבוהות של קרינת UV השפעות בריאותיות שליליות שיכולות להתבטא הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. ההשפעה הבריאותית של חשיפה לקרינת UV באה לידי ביטוי בעיקר בפגיעה בעור והעיניים. ברוב המקרים אורכי גל קצרים יותר ( UVB ) הם יותר מזיקים מאורכי גל ארוכים יותר ( UVA )

השפעות קרינת UV על העור. חשיפה לטווח קצר UV

קרינה גורמת לאדמומיות של העור, כוויות ונפיחות, אשר עלולות להיות חמורות מאוד.

ההשפעה הרצינית ביותר לטווח הארוך של קרינת UV במיוחד עבור לבני עור, הינה אינדוקציה של סרטן העור. מלנומה (NMSC- סרטן העו)ר הינה קרצינומה של תאי בסיס ותאי קשקש.

ממצאים ממחקרים אפידמיולוגיים מצביעים על כך שיש קשר בין שני אלה לחשיפה מצטברת לקרינת UV.

מלנומה ממאירה (NMSC ) היא הגורם העיקרי למוות מסרטן העור. חשיפה תעסוקתית ופנאי עשויה לתרום לסיכון מלנומה ממאירה.

השפעות קרינת UV על העיניים

תגובות חריפות של העין האנושית לחשיפה מעל המותר של קרינת UV כוללים photokeratitis ו – photoconjunctivitis  – דלקת של הקרנית והלחמית (בהתאמה), הידוע יותר בשם עיוורון שלג.

הסימפטומים נעים בין גירוי קל לכאב כואב ואולי נזק בלתי הפיך.

כיצד לנהל סיכונים במפעל

ישנם מספר צעדים שניתן לעשות כדי לשלוט בסיכונים לחשיפה לקרינת UV במקום העבודה.

  • בקרות הנדסיות – דלת חוסמת עם מסנני קרינת UV.
  • אמצעים ניהוליים – שילוט הזהרה, מרחקי בטיחות, הכשרה של מפקחים (נאמני בטיחות)
  • ציוד מגן אישי
  • הדרכה לכל העובדים החשופים לקרינת UV בעבודה, כך שהם יבינו ויהיו מודעים לסיכונים ואת מה שמצפים מהם במקום העבודה על מנת להגביל את החשיפה.
  • ביצוע בדיקה תקופתית של מקורות קרינה על מנת לוודא שלא קיימות חריגות המסכנות את העובדים.

תחומים של קרינת UV (באנגלית)

Ultraviolet radiation is divided into three regions: UV-A: 315-400 nanometers (nm), UV-B: 280-315 nm, and UV-C: 100-280 nm. UV can be associated with adverse health effects depending on duration of exposure and the wavelength. The adverse health effects that may occur are erythema (sunburn), photokeratitis (a feeling of sand in the eyes), skin cancer, melanoma, cataracts, and retinal burns.

Other HazardsOther Visual HazardsPrimary Visual HazardWavelengthBand
skin cancer, retinal burns cataracts of lens315-400nmUV-A
erythema, skin cancercataracts of lens, photokeratitiscorneal injuries280-315nmUV-B
erythema, skin cancerphotokeratitiscorneal injuries100-280nmUV-C

There is no Occupational Safety and Health Administration (OSHA) standard for exposure to ultraviolet light, but the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) recommends that the time of exposure to an intensity of 100 microwatts per square centimeter at wavelength 254 nanometers not exceed 1 minute. When averaged over an eight-hour work day, this value is 0.2 microwatts per square centimeter.

נכתב על ידי –

Picture of ערן בן קנז, מנכ"ל
ערן בן קנז, מנכ"ל

מייסד החברה. מומחה לבדיקות סביבת העבודה.
בעל תואר שני בבריאות הציבור Master Public Health- MPH עם התמחות בבריאות סביבתית.
ניסיון של מעל 15 שנה באיתור וזיהוי גורמי זיהום סביבתיים והערכת השפעתם על השוהים בסביבה.

ערן בן קנז פרטים נוספים

בריאות העובדים חשובה לכם?

לבדיקת איכות הסביבה המשרדית: