בדיקת דליפת גזים רפואיים

דרישות הנוהל הנוגעות לתכנון המערכות, התקנתן, בדיקתן, אחזקתן ולביצועיהן

נוהל G-01 מופנה לכל הגורמים המעורבים בתחום הגזים הרפואיים ובכלל זה הנהלות מוסדות הרפואה, מהנדסי בתי חולים, מתכננים, קבלנים ומתקינים, יצרני ציוד וספקים, מנהלי פרויקטים ומפקחים, בודקים, מפעילים ואנשי תחזוקה.

מערכות גזים רפואיים מוגדרות כמערכות חיוניות ותומכות חיים. גורמי הסיכון הנלווים לשימוש במערכות אלו רבים. מאפיינים אלה והתלות הישירה בין מצב המערכות ובין חיי אדם, מחייבים הקפדה ואף החמרה בתכנון המערכות, בהתקנתן, בבדיקתן, בהפעלתן ובאחזקתן.

דליפות גזים רפואיים הן מקור לסיכונים רבים. דליפות חמצן וניטרוס אוקסיד כרוכות בסיכוני אש. דליפות ניטרוס אוקסיד כרוכה בסיכון בריאותי לסגל ולמטופלים. חנקן או דו תחמוצת הפחמן שדולפים בחלל סגור דוחקים את החמצן מתוכו ופוגעים בבריאות הנוכחים באותו חלל.

Call Now Button