בדיקת נקיון ועמידת מערכות אספקת האוויר בדרישות נוהל AC-01 של משרד הבריאות

מטרת הנוהל הינה להבטיח תנאי נוחות לצוות המנתחים, למנותח וכן שמירה על תנאי ניקיון האוויר בסביבת העבודה על מנת למנוע זיהומים למנותחים.

התקנים החדשים של משרד הבריאות לתכנון חדרי ניתוח (AC-01) מדגישים את הצורך בשמירת רמת ניקיון האויר ברמה המוגדרת לפי- ISO-8.

תקנים אלו מהווים בסיס להבטחת סביבה נקיה, סטרילית ובעלת נוחות אקלימית לצוות המנתחים, למנותח, לציוד המדידה מערכות התמך והעזר כגון מכונות הנשמה.

אקו צ'ק מבצעת סדרת בדיקות התואמות את דרישת הנוהל ומסייעת לבתי חולים לכוון את המערכות כך שיתאימו לנדרש. הבדיקות מבוצעות בשעות הלילה כדי לא להפריע לפעילות הרגילה של בתי החולים ובילווי גורמים טכניים האחראים על מערכות האוורור כדי לפתור בעיות העולות במהלך הבדיקה ולהמנע מהצורך בבדיקות חוזרות.