מערכות בריאות

בדיקת דליפות גזים
לפי נוהל G-01

נוהל זה, מגדיר דרישות בסיסיות למערכות אספקת גזים רפואיים במוסדות רפואה ודן בעיקר במערכת אספקה מרכזיות ומערכות גיבוי שמספקות את הגזים למטופלים באמצעות רשת צנרת קבועה

עמידה בדרישות
AC-01 נוהל

על פי דרישות משרד הבריאות, מערכות האוורור ואספקת אוויר צח בחדרי ניתוח ומעבדות

AC-01 חייבות לעמוד בדרישות נוהל

מנדף כימי הינו תא עבודה המתוכנן להגן על המשתמש מחשיפה לחומרים כימיים מסוכנים

רופאי שיניים העוסקים תדירות בהרדמה, וכן חולים, מרדימים, מנתחים ואנשי צוות רפואי העובדים בחדרי ניתוח, נחשפים לגזי הרדמה מסוגים שונים.