הערכת רעש סביבתי

מדידות רעש

המומחים של אקו צ'ק מוסמכים לביצוע כל מדידות הרעש: תחבורתי, סביבתי ותעסוקתי בעזרת ציוד המדידה הטוב והמתקדם ביותר