נזקי שריפה או הצפה

מה ששוכחים לספר לך על שיקום המשרד לאחר נזק

אף אחד מאיתנו לא רוצה שזה יקרה דווקא לו, אבל כל אחד מאיתנו עלול למצוא עצמו במצב בו משרדו, ניזוק עקב שריפה, נזילה או הצפה. באירוע כזה, בו נגרם נזק משמעותי לרכוש, סביר להניח שנפעל במהירות כדי להחזיר את המצב לקדמותו, לשקם את הנזק הפיזי למבנה ולקבל פיצויים על הרכוש שנפגם.

הרצון לתקן את הנזקים במהירות, גורם לכך שנתמקד בטיפול בבעיות הנראות-לעין בלבד, ואיננו מודעים לנזקים כבדים הנסתרים מהעין, שיופיעו רק לאחר זמן.

נזילה או הצפה הופכות את המבנה והרכוש לסביבה המתאפיינת בלחות, רטיבות וטחב. מצב זה הינו כר גידול לעובש, המתפתח במהירות תוך מספר ימים. בשל תהליך ה"דגירה" של העובש, סביר שיופיע לראשונה רק לאחר שבוצע כבר השיפוץ הראשוני. תיקונים חיצוניים לנזק, כגון ייבוש האזורים שנרטבו, צביעה מחדש של קירות או החלפת שטיחים ופרקט, לא מונעים את היווצרות העובש. העובש ניתן לגילוי באמצעות ריח חריף או הופעה פיזית במבנה או על רהיטים כגון ארונות.

במקרה של שריפה, עשויות להופיע שתי בעיות ארוכות טווח:

א. לאחר שריפה, האוויר במבנה נותר רווי בחלקי פיח שהתפזרו על קירות, פינות המבנה, תעלות המיזוג והאוורור וחפצים נוספים. בנוסף, תוצרי גז שונים שהשתחררו בזמן השריפה עקב המגע של האש עם חומרים שונים, נותרים בחלל המבנה גם לאחר כיבוי השריפה. שהות באוויר רווי משקעי שריפה, חושפת את ריאותינו לסיכונים בריאותיים משמעותיים.

ב. השריפה משחררת חומצת מלח, שנותרת בחלל האוויר לאחר השריפה, ובתהליך איטי פוגמת בחפצים שונים – בעיקר חפצי מתכת – וגורמת להם לקורוזיה. כך, נזקי חלודה עשויים להופיע זמן מה לאחר אירוע השריפה.

להלן מספר טיפים מקצועיים למקרה של שריפה או נזילה:

 • יש להזמין בדיקה סביבתית שתאמוד את מידת הנזק הבריאותי-סביבתי הנסתר / עקיף ותקבע את היקף השיקום הדרוש. חברות ביטוח רבות יעדיפו לאשר את ביצוע המדידות כדי למנוע חשיפתן לתביעות נוספות בעתיד.
 • לאחר סיום השיקום, יש לבצע מדידות נוספות  ("Clearance") המוודאת שהנזק אכן שוקם. ניתן לדרוש את הבדיקה מהשמאי או מיועץ הביטוח שלכם, או לחלופין להזמין את הבדיקה בעצמכם.
 • חשוב שלא לחתום על מכתב היעדר תביעות לפני ביצוע הבדיקה הסביבתית.
 • יש לדרוש מחברת הביטוח פיצוי מלא על כל העלויות שנוצרו עקב אירוע הנזק.
 • אם מדידות ה-Clearance  מוכיחות שהנזק לא תוקן במלואו, יש לדרוש מחברת הביטוח או מהגוף המשקם שגם הנזק הנסתר מהעין תוקן.

יש לזכור שמטרת הבדיקות אינה רק לחסוך לכם כסף רב, אלא בראש ובראשונה להבטיח את שהותכם בסביבה בריאה ולמנוע מכם חשיפה למחלות בדרכי הנשימה ואלרגיות כרוניות בעתיד.

הבדיקה והדוח יעכבו במעט את הטיפול מול חברת הביטוח אך יחסכו לכם כסף רב ונזקים בריאותיים בעתיד.

מה כוללת הבדיקה?

 • ביצוע מדידות סביבתיות שונות.
 • איסוף דגימות שונות, השוואה לדגימות מושהות, ועריכת אנליזות כימיות ואנאליזה מעבדתית.
 • הערכת החומרים בסביבה שמקורם בשריפה ובחומרים בהם נעשה שימוש בתהליך השיקום.
 • הערכת התרבות עובשים וחשיפה עתידית להם שתסכן את בריאותכם ותפגע באיכות החיים במבנה.
 • חוות דעת הכוללת  סקירת היבטים מבניים שונים והנזק שנגרם להם באירוע, ע"י השוואת תוצאות המדידות לתקנים ידועים בארץ ובעולם.
 • במקרה הצורך – חוות דעת משפטית והופעת עד מומחה בבית משפט.