הערכת נזק סביבתי

אף אחד מאיתנו לא רוצה שזה יקרה דווקא לו, אבל כל אחד מאיתנו עלול למצוא עצמו במצב בו משרדו, ניזוק עקב שריפה, נזילה או הצפה.