סקר מקדים

הסקר הינו חלק בהערכת סיכונים גהותית (בריאותית) בה אנו בוחנים תהליכים וחומרים במפעל, ומעריכים היכן – באילו מהתהליכים יתכן סיכון מיוחד לעובד. במהלך הסקר אנו מכירים את מקום העבודה שבו מתכוונים לבצע ניטור סביבתי תעסוקתי,  על המשתנים שבו, והוא מהווה את השלב הראשון בתכנון ניטור סביבתי תעסוקתי.

הסקר הינו חלק נכבד בתכנית הבטיחות אותה נדרש כל מפעל להכין.

לשם מה עלינו לבצע סקר מקדים?

ביצוע סקר מקדים ע"י בודק מעבדתי מוסמך הינו חובה עפ"י תקנות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומאפשר לקבוע את היקף הניטור הסביבתי הנדרש. סקר מקדים הינו הכרחי ע"מ להבטיח את בריאות העובדים ומעניק למעסיק את הביטחון שהוא עומד בדרישות החוק.

מי מוסמך לבצע סקר מקדים?

עפ"י החוק, סקר מקדים יבוצע אך ורק ע"י בודק סביבתי מוסמך ע"י מנהל הבטיחות והגהות התעסוקתית במשרד התמ"ת.
ביצוע סקר מקדים ע"י מומחי אקו צ'ק ובניית תכנית ניטור סביבתי מתאימה מאפשרים טיפול מדוייק וממוקד החוסך זמן וכסף בתהליך הניטור הנדרש.

כיצד מתבצע סקר מקדים?

הסקר המקדים מתבצע בצורה שיטתית (WALKTHROUGH) ובו מסייר הבודק המוסמך, בליווי נציג המפעל ומבצע תצפיות, אוסף מידע כמותי ואיכותי בעמדות ובחללי עבודה, משוחח עם מנהלים ועובדים וסוקר בדיקות וניטורים קודמים. זאת על מנת ללמוד ולהכיר תהליכים טכנולוגיים ותהליכי עבודה, להכיר את סביבת העבודה ולזהות גורמי חשיפה המהווים סיכון לבריאות העובדים.

מומחי מעבדת אקו צ'ק סוקרים במהלך הסקר המקדים את מכלול גורמי הסיכון בסביבת העבודה, חוקרים תהליכי עבודה בהם קיים פוטנציאל חשיפה לגורמי סיכון ומתעדים את החומרים שבשימוש, אמצעי מיגון אישי ופרמטרים רבים נוספים. בסיום הסקירה ניתנות המלצות איכותיות לשיפור תנאי העבודה, צמצום רמת הסיכונים הגהותיים ומוצעות דרכי פעולה מגוונות.

פנו אל המומחים של אקו צ'ק לביצוע סקר מקדים 03-5362600