ניטור תעסוקתי סביבתי

ניטור תעסוקתי סביבתי מתבצע על פי הנתונים שנאספו בסקר המקדים וכולל בדיקות ומדידות המשקפות את חשיפת העובדים למזהמים שונים. במסגרת הניטור נבדקים ונמדדים מכלול החומרים אליהם נחשפים העובדים, מזוהות חשיפות חריגות לגורמים מסוכנים ונקבע סוג הטיפול שיש לבצע במקום העבודה.

לשם מה עלינו לבצע ניטור תעסוקתי סביבתי?

עפ"י חוק, נדרש המעסיק לנטר את הגורמים המזיקים הקיימים במקום העבודה, להפחית את חשיפת העובדים אליהם, ולוודא שרמות החשיפה נמוכות מהערכים המותרים בחוק.

מעבר לכך, רמות חריגות של חשיפה למזהמים, פוגעות בבריאות העובדים, בתפוקתם, מגבירות את שיעורי ההיעדרות מהעבודה וחושפות את המעסיק לתביעות משפטיות, במקרה בו תובע עובד או עובד לשעבר בגין מחלת מקצוע- האחריות המשפטית הינה פלילית ואישית ואינה מוגנת תחת החברה כישות נפרדת. במקרים אלה קבע בית המשפט שנושאי התפקידים בחברה אחראים אישית לנזקים אלה, ושכך- התביעות הן אישיות.

גורמי הסיכון אותם פוגשים מומחי אקוצ'ק בביקוריהם במפעלים כוללים בין השאר חומרים מסוכנים, רעש מזיק, קרינה אולטרה-סגולה (UV), עומסי חום, גורמים ביולוגיים, ננו-טכנולוגיה ומפגעים סביבתיים כגון אסבסט וקרינה אלקטרומגנטית.

עמידה בדרישות החוק, ביצוע בדיקות הניטור הסביבתי תעסוקתי ויישום ההמלצות מגן על המנהל מפני חבות אישית בתביעות עתידיות.

מי מוסמך לבצע ניטור תעסוקתי סביבתי?

עפ"י החוק, ניטור סביבתי תעסוקתי יבוצע אך ורק ע"י בודק מעבדה מוסמך ע"י מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד התמ"ת.
ביצוע ניטור תעסוקתי סביבתי ע"י הבודקים המוסמכים של אקו צ'ק מאפשר טיפול מדויק וממוקד במזהמים השונים, חוסך זמן וכסף בתהליך הטיפול והמעקב הנדרשים.

כיצד מתבצע ניטור סביבתי תעסוקתי?

הניטור התעסוקתי סביבתי מתבצע ע"י איסוף דגימות אוויר ומשטחים באמצעות הציוד והמכשור המתקדמים ביותר בעולם כיום. לאחר איסוף הדגימות מהשטח מבוצעת אנליזה לכל דגימה .בשלב האחרון מבוצע ניתוח נתונים וכתיבת דוח הערכת סיכונים ופעולות מתקנות.

תהליך זה הינו חשוב ומרכזי בשמירה על בריאות העובדים ובעמידה בדרישת החוק.

תהליך הניטור אינו רק טכני. הניסיון והידע הרבים שנצברו במעבדת  אקו צ'ק, מאפשרים לנו להתאים את שיטות המדידה והיקפה לתהליכי העבודה בפועל ביום הדיגום בכך לאפיין את סביבת העבודה באופן אמין ומדויק ביותר.

מומחי אקו צ'ק מבצעים מאות מדידות סביבתיות תעסוקתיות במפעלים רבים מתחומי תעשייה מגוונים לרבות תעשיית האלקטרוניקה, תעשיית השיש, תעשיית הדפוס, תעשיית המוליכים למחצה, מפעלי אפיה וקמח, מכוני תערובת, מדגרות, תעשיית עץ ומוצריו ועוד.

פנו אל המומחים של אקו צ'ק לביצוע סקר מקדים 03-5362600