התאמה של ציוד מגן אישי נשימתי

ציוד הגנה נשימתי נמצא בשימוש במקומות עבודה ובבתים והוא חיוני לעובדים המשתמשים בחומרים כימיים או כאשר ישנו מפגע סביבתי המסכן את בריאות האדם. קיימים סוגים רבים של ציוד והתקנים להגנה אישית ונדרש ידע רב בהתאמת הציוד לעובדים ולסביבת העבודה.

מה אתה יכול לבצע על מנת לוודא שציוד ההגנה מתאים אכן מספק לך הגנה יעילה?

עפ"י חוק, נדרש המעסיק לספק לעובד ציוד מגן ולוודא שהציוד מתאים עבורו  ולאופי גורמי הסיכון אליהם הוא נחשף.

למומחי מעבדת אקוצ'ק ידע ומכשור ייעודי לבדיקות התאמה של ציוד הגנה נשימתי. ניסיון המעבדה רב והיא מסייעת מהשלב הראשון בניהול ותפעול מערכת הגנה נשימתית עבור עובדים.

בדיקה והתאמת מערכת הגנה נשימתית כוללת:

  •  הערכת סביבת העבודה וגורמי הסיכון
  • בחירת ציוד הגנה מתאים (נשמיות, מסכות חצי פנים, מסכות מלאות ועוד)
  • התאמת הציוד לעובדים באופן המבטיח הגנה מרבית
  • ביצוע בדיקות התאמה כמותיות לצורך הבטחת איכות ההגנה ותיעוד במערכת מידע.
  • הדרכת מנהלים בנוגע לשימוש בציוד ולגבי אחריותם האישית כמנהלים.
  • הדרכת העובדים בנוגע לשימוש בציוד ולגבי אחריותם האישית כמשתמשים.
  • קביעת נוהל אחסון ותחזוקת הציוד.

מעבדת אקוצ'ק תעזור לך בידע הנדרש כדי להבטיח לעובדים שרמת ההגנה המסופקת הינה טובה וקבילה מבחינה מקצועית וחוקית.

עמידה בדרישות החוק, וניהול מערכת הגנה נשימתית לעובדים יכולה להגן על המנהל מפני חבות אישית בתביעות עתידיות.

מי מבצע התאמה של ציוד הגנה?

מומחי אקוצ'ק הינם מהשורה הראשונה בתחום הגהות התעסוקתית. הידע האקדמאי, הניסיון הרב בתעשייה והמכשור המתאים מקנים למעבדה כלים מעולים בביצוע המטלה.

כיצד מתבצעת בדיקת התאמה של ציוד ההגנה?

בדיקת התאמה מתבצעת לאחר סיור מומחה בגהות תעסוקתית בשטח המפעל ובחירת ציוד ההגנה המיועד לשימוש. הבדיקה מבוצעת ע"י מכשיר ייעודי בעל אישור של ארגון OSHA.

תהליך ההתאמה אינו רק טכני. הניסיון והידע הרבים שנצברו במעבדת  אקו צ'ק, מאפשרים לנו להתאים את שיטות הבדיקה והיקפה לתהליכי העבודה בפועל ובכך לאפיין את סביבת העבודה ורמת ההגנה באופן אמין ומדויק ביותר.

פנו אל המומחים של אקו צ'ק לביצוע סקר מקדים 03-5362600