סקר מקדים

בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בתביעות עובדים בגין ירידה בשמיעה כתוצאה מחשיפה תעסוקתית.

לשם מה עלינו לבצע מיפוי והערכת חשיפה לרעש מזיק? 

רעש מזיק הוא מקור משמעותי ללחץ ומהווה איום ממשי על בריאות העובדים. עפ"י חוק, נדרש המעסיק לבצע בדיקות רעש במקום העבודה, להפחית את מפלס הרעש באמצעים הנדסיים, להפחית את משך השהייה של העובדים בסביבת רעש מזיק ולוודא שרמות החשיפה נמוכות מהערכים המותרים בחוק.

מי מוסמך לבצע מיפוי והערכת חשיפה לרעש? 

עפ"י החוק, מיפוי והערכת חשיפה תעסוקתית לרעש מזיק, יבוצע אך ורק ע"י בודק מוסמך ע"י מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד התמ"ת, המועסק במעבדה מוסמכת ע"פ תקן ISO17025 לביצוע בדיקות רעש במקומות עבודה.

כיצד מתבצע מיפוי והערכת חשיפה לרעש? 

מיפוי והערכת חשיפה לרעש מתבצע ע"פ נוהל  ביצוע בדיקה  סביבתית תעסוקתית לרעש. הבדיקות מבוצעות באמצעות מיפוי מרחב העבודה (לרבות עמדות עבודה, מכונות או ציוד), סימון אזורי עבודה רועשים ובדיקות אישיות של עובדים באמצעות ציוד דוזימטריה מתקדם.

על פי המיפוי ותוצאות המדידות האישיות, קובע מומחה אקו צ'ק, מיהם העובדים החשופים לרעש מזיק, ואילו פעולות יש לבצע על מנת להקטין את רמות החשיפה ואת הסיכון לעובדים.

כמו כן, ממליץ הבודק על האמצעים הטכניים וההנדסיים המתאימים להפחתת רמת הרעש, ומנחה את המעסיק בהדרכת העובדים ובהמלצה על סוגי אמצעי ההגנה המתאימים, שאותם חובה לספק לעובדים.

הסקר הינו חלק נכבד בתכנית הבטיחות אותה נדרש כל מפעל להכין.

לשם מה עלינו לבצע סקר מקדים?

ביצוע סקר מקדים ע"י בודק מעבדתי מוסמך הינו חובה עפ"י תקנות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ומאפשר לקבוע את היקף הניטור הסביבתי הנדרש. סקר מקדים הינו הכרחי ע"מ להבטיח את בריאות העובדים ומעניק למעסיק את הביטחון שהוא עומד בדרישות החוק.

מי מוסמך לבצע סקר מקדים?

עפ"י החוק, סקר מקדים יבוצע אך ורק ע"י בודק סביבתי מוסמך ע"י מנהל הבטיחות והגהות התעסוקתית במשרד התמ"ת.
ביצוע סקר מקדים ע"י מומחי אקו צ'ק ובניית תכנית ניטור סביבתי מתאימה מאפשרים טיפול מדוייק וממוקד החוסך זמן וכסף בתהליך הניטור הנדרש.

כיצד מתבצע סקר מקדים?

הסקר המקדים מתבצע בצורה שיטתית (WALKTHROUGH) ובו מסייר הבודק המוסמך, בליווי נציג המפעל ומבצע תצפיות, אוסף מידע כמותי ואיכותי בעמדות ובחללי עבודה, משוחח עם מנהלים ועובדים וסוקר בדיקות וניטורים קודמים. זאת על מנת ללמוד ולהכיר תהליכים טכנולוגיים ותהליכי עבודה, להכיר את סביבת העבודה ולזהות גורמי חשיפה המהווים סיכון לבריאות העובדים.

מומחי מעבדת אקו צ'ק סוקרים במהלך הסקר המקדים את מכלול גורמי הסיכון בסביבת העבודה, חוקרים תהליכי עבודה בהם קיים פוטנציאל חשיפה לגורמי סיכון ומתעדים את החומרים שבשימוש, אמצעי מיגון אישי ופרמטרים רבים נוספים. בסיום הסקירה ניתנות המלצות איכותיות לשיפור תנאי העבודה, צמצום רמת הסיכונים הגהותיים ומוצעות דרכי פעולה מגוונות.

פנו אל המומחים של אקו צ'ק לביצוע סקר מקדים 03-5362600