גהות תעסוקתית

סקר מקדים

ביצוע הערכת סיכונים גהותית - בעמדות העבודה, בשימוש בחומרים לבדיקת סיכונים בריאותיים לעובדים

ניטור תעסוקתי סביבתי

בדיקות ומדידות תעסוקתיות סביבתיות המשקפות את חשיפת העובדים לגורמי סיכון שונים

בדיקת רעש

ביצוע הערכת סיכונים גהותית - בעמדות העבודה, בשימוש בחומרים לבדיקת סיכונים בריאותיים לעובדים

בדיקת קרינה UV

בדיקות ומדידות תעסוקתיות סביבתיות המשקפות את חשיפת העובדים לגורמי סיכון שונים

בדיקת מנדפים

ביצוע הערכת סיכונים גהותית - בעמדות העבודה, בשימוש בחומרים לבדיקת סיכונים בריאותיים לעובדים

התאמה של ציוד מגן

בדיקות ומדידות תעסוקתיות סביבתיות המשקפות את חשיפת העובדים לגורמי סיכון שונים

אתך 365 יום בשנה

ביצוע הערכת סיכונים גהותית - בעמדות העבודה, בשימוש בחומרים לבדיקת סיכונים בריאותיים לעובדים